O akci

Sejdeme se na pěšince je nová celostátní akce pro všechny, kteří pracují či chtějí pracovat s benjamínky (vedoucí, výchovné zpravodaje…)

V rámci akce si posdílíme zkušenosti, nápady, získáte novou inspiraci, setkáte se s novými lidmi a navážete kontakty.

 

Termín:  6.-8.4. 2018

Místo:  Skautské centrum Vinice v Pardubicích ( http://skauti-pardubice.cz/scv/ )

Účastnický poplatek:  

350,- Kč, zašlete na účet č.  232941029/0300 s variabilním symbolem 888, do poznámky pro příjemce JMÉNO+Pěšinka